خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

از آنجایی که شرکت ایمن شعله جویبارمتعهد به مشتریان خود بوده، جهت رضایتمندی بیشتر درصورت بروزهرگونه ایراد در کیفیت محصولات، شامل خدمات پس از فروش تعویض یا تعمیر می باشد.
تماس با ما
ایمن شعله جویبار
خدمات پس از فروش

ارتقاء عملکرد فرآیند ارتباط با مشتریان از قبیل خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات

90%
سرعت عمل
65%
برنده جوایز
86%
مشتریان راضی