مدیریت و کارکنان

خدمات پس از فروش

ارتقاء عملکرد فرآیند ارتباط با مشتریان از قبیل خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات

نو آوری

نوآوری و ارایه با طرح های جدید با در نظر گرفتن نقطه نظرات مشتریان و حدیدترین ماشین آلات و دانش فنی

ما خدمات با کیفیت بالا و مقرون به صرفه ارائه می دهیم

هدف اصلی شرکت ایمن شعله جویبار جلب رضایت همه طرفهای ذینفع یعنی مشتریان، کارکنان، شرکاء تامین کنندگان و جامعه می باشد که با تعیین اهداف و رویکردهای شرکت، پی گیری می شود.

کلیه مدیران و مسئولین شرکت مسئولیت دارند تا اصول فوق را به کلیه کارکنان انتقال داده و اطمینان یابند تا مفاد آن توسط آنان تفهیم و درک شده باشد. مسئولین ایجاد اطمینان و برقراری این خط مشی، انتقال آن به کلیه طرفهای ذینفع و گزارش دهی به مدیریت ارشد برعهده نمایندگان مدیریت در سیستم های فوق بوده و اختیارات لازم از طرف مدیرعامل به آنان تفویض گردیده است.

مدیر مجموعه : علی ظاهری

جهت ارتباط با ما از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید

تماس با ما
نو آوری در تولید

نوآوری و ارایه محصولات در گروه صنعتی ایمن شعله با طرح های جدید با در نظر گرفتن نقطه نظرات مشتریان و نگرش سبز

قیمت رقابتی

با استفاده از کاهش ضایعات و زمان چرخه فرآیند تولید و ارتقاء سطح کیفی تجهیزات و اعمال معیارهای زیست محیطی و مدیریت سبز

خدمات پس از فروش

ارتقاء سطح عملکرد فرآیندهای مرتبط با مشتریان از قبیل خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایت مشتریان